Intraventricular Conduction

From ECGpedia
Revision as of 21:04, 19 May 2007 by Vdbilt (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Author(s) J.S.S.G. de Jong, MD
Moderator J.S.S.G. de Jong, MD
Supervisor
some notes about authorship

Conduction delay

If the conduction system is dysfunctional, the QRS widens beyond 0.12 seconds.

If the QRS complex is wider than 0.12 seconds this is mostly caused by a delay in the conduction tissue of one of the bundle branches:

A right or left axis rotation can be caused by a:

Sometimes this conduction delay is frequency-dependent : the bundle branch block occurs only at higher heart rates and disappears at slower heart rates.

LBBB vs RBBB

Check V1 for QRS > 0,12 sec. When the last QRS in V1 is below the baseline (moving away from V1), a LBBB is the most likely diagnosis. When the last activity is above the baseline, it's a RBBB

A bundle branch block causes a delay in the depolarization of the right (RBBB) or left (LBBB) ventricle. In RBBB the QRS complex shows a second peak or R' in V1.

If the QRS > 0.12 sec. but the morphological criteria of LBBB or RBBB do not apply, it is called 'interventriculair conduction delay', a general term.

LBBB

Left Bundle Branch Block QRS >0,12 sec with a broad R in I, aVL, V5 and V6 and missing Q wave.

In a LBBB, the left ventricle is depolarized later than the right ventricle.
In a LBBB, the last depolarization wave is in the left ventricle. This wave is directed away from V1. On the ECG, V1 will show a negative complex.
Left bundle branch Block on a 12 lead ECG.

Bij een linker bundeltakblok (LBTB), is de geleiding door de linker bundel vertraagd. Het begin van de depolarisatie is normaal, maar de laterale wand van de linker ventrikel depolariseert dus sterk vertraagd. Hierdoor is er nog electrische activiteit in de linker ventrikel op het moment dat de rest van het hart al 'klaar' is, deze wordt dus niet meer geneutraliseerd door de rechter ventrikel. De laatste activiteit gaat dus naar links, ofwel van V1 af. Met deze kennis is een LBTB makkelijk te begrijpen. Het resultaat ziet er als volgt uit:

Right bundle branch block

QRS >0,12 sec. met RSR'-patroon in V1V2 waarbij R' >R.
Right bundle btanch Block (RBBB), hier in V1
Een ECG met Rechter bundeltakblok (en linker atriumdilatatie)

Door in V1 te kijken, kan je deze opties onderscheiden. Bij een rechter bundeltakblok (RBTB) is het precies andersom. Er is nog electrische activiteit in de rechter ventrikel, terwijl de rest van het hart al 'klaar' is. De laatste activiteit gaat dus naar rechts, ofwel naar V1 toe.

Criteria for LAFB

Bij een linker anterior fascie blok is de voorste bundel van de twee linker bundels geblokkeerd. Hierdoor wordt de voorwand als laatste ontladen. Dit uit zich in een linker asdraai. De QRS-duur is <0,12 seconde.

asdeviatie naar links (<-30°); 
geen of vrijwel geen S in I alwaar normale kleine q; 
S >R in II, III; 
QRS niet of slechts in geringe mate verbreed.
Left anterior hemiblock


Criteria for LPFB

Criteria voor een posterior fascie blok:

asdeviatie naar rechts >+120°; 
diepe S in I; 
kleine q in III; 
QRS niet of slechts in geringe mate verbreed;
criteria voor RVH of oud lateraal myocardinfarct mogen niet aanwezig zijn.