Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy

From ECGpedia
Revision as of 19:40, 23 July 2007 by Drj (talk | contribs) (Diagnose)
Jump to navigation Jump to search
Author(s) J.S.S.G. de Jong, MD
Moderator J.S.S.G. de Jong, MD
Supervisor
some notes about authorship

What is ARVC?

A section throught the heart of a ARVC patient. (A) Transmural vervetting van de vrije wand van de rechter kamer. (B) De myocardiale atrofie is beperkt tot de rechter kamer, de linker kamer en het interventriculaire septum zijn gespaard gebleven. [1] Reproduced with permission from BMJ Publishing Group Ltd.

Aritmogene Rechter Ventrikel Dysplasie, ARVD of ARVC (cardiomyopathie) is een ziekte dat gekenmerkt wordt door vervetting en fibrosering van het hart. Met name de rechter ventrikel (apex), de rechter ventrikel uitstroombaan en de rechter ventrikel vrije wand , net onder de triscupidalis kleppen zijn het meest aangedaan. Meestal is de rechter ventrikel aangedaan, maar de linker kamer kan ook betrokken zijn.

Door de vervetting en fibrosering ontstaan er makkelijk kamerritmestoornissen, die zich kunnen uiten als palpitaties, duizeligheid, syncope (flauwvallen) of plotselinge dood. Op latere leeftijd kan ook rechterkamerfalen optreden door een verminderde pompkracht.

De diagnose wordt gesteld op basis van major en minor criteria van de European Society of Cardiology.[2]

ARVD is een progressieve ziekte. De incidentie wordt geschat op 1:3.000-1:10.000. De ziekte presenteert zich vooral in de tienerleeftijd. Hoewel de ziekte vaker bij atleten wordt gezien, wordt het echter niet door sport veroorzaakt. ARVD kan familiair voorkomen; er zijn inmiddels 9 chromosomale afwijkingen gevonden in verschillende families. De ziekte lijkt autosomaal dominant over te erven. Hiernaast is er ook tenminste één duidelijk onderkende variant van ARVD (De ziekte van Naxos, naar het Griekse eiland waar een familie gevonden is met deze variant) die met een autosomaal recessief patroon overerft.


Diagnose

Een epsilon golf in V1

De diagnose ARVD is niet makkelijk te stellen, behalve bij obductie. Op het ECG zijn soms een aantal karakteristieke afwijkingen te zien, namelijk:

 • Epsilon golven
 • Verlengde QRS duur (>110ms) in de precordiale afleidingen (V1–V3)
 • Late potentialen op een signal averaged ECG

The European Society of Cardiology has created a list of diagnositc criteria for the diagnosis of ARVC.

Major diagnostic criteria for Aritmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy[2]
 • Familial disease confirmed at necroscopy or surgery
 • Severe dilatation and reduciton of right ventricular ejection fraction with no (or only mild) LV impairment
 • Localised irhgt ventricular aneurysms (akinetic or diskinetic areas with diastolic bulging)
 • Severe segmental dilataion of the right ventricle
 • Fibrofatty replacement of myocardium on endomyocardial biopsy
Diagnostic criteria that can be diagnosed on the ECG
 • (major) Epsilon wave or localised prolongation (>110ms) of the QRS complex in right precordial leads (V1-V3)
 • (minor) Inverted T waves in right precordial leads (V2 and V3) (people aged more than 12 yr; in absence of RBBB
 • (minor) Late potentials (signal averaged ECG)
 • (minor) Left bundle branch block type ventricular tachycardia (sutained and non-sustained) (ECG, Holter, exercise testing
 • (minor) Frequent ventricular extrasystoles (more than 1000/24h) (Holter)


Behandeling

De therapie bestaat vooralsnog uit preventie van complicaties.[3]

 • Medicatie: anti-arritmetica: Amiodarone, Sotalol; verder ace-remmers ter voorkoming van remodeling van het hart.
 • Preventieve ICD plaatsing bij patienten die ondanks optimale medicamenteuze behandeling een sustained ventriculaire tachycardie of ventrikelfibrilleren ontwikkelen. Ook komen in aanmerking voor ICD: patiënten met een uitgebreid aangedaan hart waarbij bijvoorbeeld ook de linker kamer aangedaan is, patiënten met meerdere familie-leden die overleden zijn aan ARVD, patiënten die ondanks medicatie een syncope hebben waarbij ventrikelfibrilleren of ventrikeltachycardie niet kan worden uitgesloten.
 • Ablatie kan toegepast worden bij patienten met recidiverende ventrikeltachycardiën ondanks medicamenteuze behandeling.

Externe links

Referenties

Error fetching PMID 8142187:
Error fetching PMID 10768917:
Error fetching PMID 16949478:
 1. Error fetching PMID 10768917: [Corrado]
 2. Error fetching PMID 8142187: [McKenna1994]
 3. Error fetching PMID 16949478: [ACC2006]

All Medline abstracts: PubMed | HubMed