Changes

Jump to navigation Jump to search
New page: __NOTOC__ Als een patiënt binnenkomt en er een ECG is gemaakt dat afwijkend is, wil dat niet zeggen dat er acuut iets aan de hand is. Andersom sluit een normaal ECG geen afwijkingen uit....
__NOTOC__
Als een patiënt binnenkomt en er een ECG is gemaakt dat afwijkend is, wil dat niet zeggen dat er acuut iets aan de hand is. Andersom sluit een normaal ECG geen afwijkingen uit.

Om meer inzicht te krijgen in wat er aan de hand is, is het belangrijk om het huidige ECG te vergelijken met een oud ECG.

Belangrijke vragen daarbij zijn:
* Is er een [[#ritmeverandering|ritmeverandering]]?
* Is er een [[#frequentieverandering|frequentieverandering]]?
* Is er verandering in de [[#Geleidingstijden|geleidingstijden]]?
* Is er een verandering in de [[#Hartas|hartas]]?
* Zijn er nieuwe [[#Pathologische Q's|pathologische Q's]]?
* Is er een verandering in [[#R top hoogte|R top hoogte]]?
* Is er een verandering in [[#ST segmenten|ST segmenten]]?
* Is er een verandering in de [[#T toppen|T toppen]]?

Kortom bij ieder stap van het 7 stappenplan moet je je afvragen of er een verandering is opgetreden
==Ritmeverandering==
Bijvoorbeeld: nieuw boezemfibrilleren. Ongeveer 10% van de ouderen (>70 jaar) heeft boezemfibrilleren en vaak merkt men dat niet. Als je boezemfibrilleren op een ECG ziet en iemand bijvoorbeeld kortademig is, zijn er meerdere mogelijkheden: bv. decompensatio cordis door boezemfibrilleren, door ischemie, of bijvoorbeeld een longontsteking. Een oud ECG kan hierbij veel helpen.
==Frequentieverandering==
Bijvoorbeeld bradycardie. Een sinusbradycardie van 50 kan asymptomatisch zijn bij de ene patiënt, maar een ander kan er duizelig van worden. Het is dus van belang om te weten wat iemands normale hartslag is.
==Geleidingstijden==
PQ verlenging ten opzichte van een oud ECG kan een teken zijn van een verouderend geleidingssysteem, invloed van medicatie of ischemie. QRS verbreding past bij ischemie of medicatie. QTc verlenging kan door medicatie komen, maar kan ook aangeboren zijn. Ook hier helpt een oud ECG.
==Hartas==
Een hartasdraai kan veroorzaakt worden door ischemie, maar kan ook komen door een aangeboren fysiek iets gedraaid hart zonder betekennis. Opnieuw kan een oud ECG uitkomst bieden.
==Pathologische Q's==
Dit is een van de belangrijkste verschillen om naar te kijken. Nieuwe pathologische Q's ten opzichte van een oud ECG, tonen aan dat er in de tussentijd een hartinfarct heeft plaatsgevonden.
==R top hoogte==
'''Afname''' van de R top hoogte kan teken zijn van een infarct in de tussentijd. Tamponade, cardiomyopathie en toegenomen lichaamsomvang zijn andere opties.

'''Toename''' van R top hoogte past bij linkerventrikel hypertrofie (met name V5-V6), of een posteriorinfarct (V2-V3). Gewichtsverlies (ECG plakkers dichter op het hart)
==ST segmenten==
Nieuwe ST-elevatie past in eerste instantie bij een acuut myocardinfarct. ST-elevatie kan ook chronisch aanwezig zijn bij een aneurysma cordis en enkele weken aanwezig zijn bij een pericarditis.
==T toppen==
T top inversie heeft veel mogelijke oorzaken. Ischemie, electrolytenstoornissen maar ook stress is een optie. Het is meestal niet specifiek genoeg om hier een onderscheid tussen te maken. T top inversie is dus meer een teken dat er 'iets' aan de hand is. Nader onderzoek (vervolg-ECG's, laboratoriumonderzoek) kan uitwijzen wat dat dan is.

Navigation menu