Changes

Jump to navigation Jump to search

Basics

145 bytes removed, 12:34, 11 May 2007
no edit summary
In 1905 Einthoven recorded the first 'telecardiogram' from the hospital to his laboratoy 1.5 km away.
In 1906 publiceert Einthoven het eerste artikel waarin een serie (afwijkende) ECG bevindingen worden beschrevenpublished the first article in which he described a series of abnormal ECGs: linker en rechter ventrikelhypertrofieleft- and right bundlebranchblock, linker en rechter atriumdilatatieleft- and right atrialdilatation, de the U golfwave, notching van het of the QRS complescomplex, ventriculaire extrasystolenventricular extrasystoles, bigemini, boezemflutter en totaal atrialflutter and total AV blokblock. ''Einthoven W. Le telecardiogramme. Arch Int de Physiol 1906;4:132-164''
{{clr}}
=The ECG electrodes=
[[Image:ECGelectrodes.jpg|thumb|click on the Image for an enlargement]]
Electric activity that goes going through the heart, can be measured by external (skin)electrodes. The electrocardiogram (ECG) registers these activities from these electrodes which have been attached on diffrent places on the body. In total, twelve leads are to be calculated using ten electrodes.
The ten electrodes are:
** N - neutral, on the right leg (= electrisch aarde of nulpunt ten opzichte waarvan de electrische spanning wordt gemeten)
** F - foot, on the left leg
It makes no diffrence difference whether the electrodes will be are attached proximal or distal on the extremities. ''EchterHowever'', it is better not best to ''afwisselen'' itbe uniform in this. (eg. do not attach an electrode on the left shoulder and one on the right wrist).
* '''the chest leads:'''
** V1 - geplaatst placed in de 4e intercostaalruimte rechts van het borstbeenthe 4th intercostal space, right of the sternum** V2 - geplaatst placed in de 4e intercostaalruimte links van het borstbeenthe 4th intercostal space, left of the sternum** V3 - geplaatst halverwege tussen placed between V2 en and V4** V4 - geplaatst placed 5th intercostal space in de 5e intercostaalruimte in de tepellijnthe nippleline** V5 - geplaatst halverwege tussen placed between V4 en ann V6** V6 - geplaatst placed in de axillairlijn op dezelfde hoogte als the axillar line on the same height as V4
{{clr}}
Met behulp van deze Using these 10 electrodes kunnen dus , 12 afleidingen uitgeschreven wordenleads can be derived. Er zijn There are 6 extremiteitsafleidingen en extremity leads and 6 voorwandsafleidingenprecordial leads.
==The extremity leads==
[[Image:ECGafleidingen.jpg|thumb]]
De extremiteitsafleidingen zijnThe extremity leads are:
*'''I''' van rechter naar linker from the right ot the left arm*'''II''' van rechter from the right arm naar linker beento the left leg*'''III''' van linker from the left arm naar linker beento the left leg Een makkelijk te onthouden ezelsbruggetjeAn easy rule to remember: Afleiding lead '''I''' + Afleiding lead '''III''' = Afleiding lead '''II'''
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de hoogten en/of diepten, onafhankelijk van de golf (QRS, P of T).
Voorbeeld: is in Afleiding I het QRS complex 3mm hoog, in Afleiding III 9mm, dan zal de hoogte van het QRS-complex in afleiding II 12mm bedragen.

Navigation menu