Changes

Jump to navigation Jump to search

Answer MI 14

1,499 bytes added, 20:35, 23 April 2007
New page: ===Answers=== * Describe the ECG according to the 7 + 2 stepplan **Rhythm ***'''This is a regular rhythm and every QRS complex is preceded by a p wave. The p wave is positive in II, III a...
===Answers===

* Describe the ECG according to the 7 + 2 stepplan
**Rhythm
***'''This is a regular rhythm and every QRS complex is preceded by a p wave. The p wave is positive in II, III and AVF and originates form the sinusnode. Conclusion: sinusrhythm.'''
**Heartfrequency.
***'''Use the 'telmethode' (6 grote hokjes ~> 300-150-100-75-60-50), dus 50/min.'''
**Geleidingstijden (PQ,QRS,QT)
***'''PQ-tijd=0.16sec (4 kleine hokjes), QRS duur=0.10sec, QT tijd=460ms'''
**Hartas
***'''Positief in I, iso-electrisch in II, negatief in III en AVF. Dus een linker hartas.'''
**P top morfologie
***'''De p top is normaal van vorm.'''
**QRS morfologie
***'''Geleidingsvertraging rechts, maar te weinig voor een rechterbundeltakblok (QRS < 0.12s). Trage r-top progressie over de voorwand.'''
**ST morfologie
***'''Forse ST elevatie in II,III en AVF. Reciproke depressies in I, AVR en AVL met negatieve T toppen aldaar. Ook enige elevatie in V2-V5. Ook ST-elevatie in V4R (rechts uitgepoold en kijkt dus naar de rechter ventrikel)'''
**vergelijking met het oude ECG (niet voor handen, dus overslaan)
**conclusie. Wat is er aan de hand?


'''Antwoord: Onderwandinfarct met rechterventrikeluitbreiding en daarnaast:
* Sinusbradycardie doordat waarschijnlijk de sinusknooptak, een afsplitsing van de rechter coronair-arterie niet goed doorbloed wordt.
* Linker hartas

[[Afbeelding:Casus2_2.jpg|thumb|300px|left| het ECG]]
{{clr}}
[[Afbeelding:Casus2_1.jpg|thumb|300px|left| Dit is rechtsuitdraai]]
{{clr}}

Navigation menu