Changes

Jump to navigation Jump to search
13,358 bytes added ,  20:16, 20 March 2007
m
no edit summary
Line 1: Line 1:  +
==Myocardischemie==
    +
Wanneer een stuk hartspier niet voldoende zuurstof en voedingsstoffen krijgt ontstaat er ''ischemie'', in de praktijk vaak 'zuurstofgebrek' genoemd. Ischemie kan o.a. veroorzaakt worden door:
 +
* Een vernauwing of afsluiting van een kransslagvat.
 +
* Een snelle hartritmestoornis, waardoor de behoefte aan energie groter is dan het aanbod
 +
 +
Kortdurende ischemie veroorzaakt ''reversibele'' effecten: de hartcellen kunnen weer herstellen. Als de myocardischemie langer aanhoudt, sterven er hartspiercellen: een '''hartinfarct'''. Daarom is het belangrijk om ischemie vroegtijdig te herkennen op het ECG.
 +
 +
Ernstige ischemie geeft vaak al binnen enkele minuten veranderingen op het ECG. Terwijl de ischemie aanhoudt, ontstaan en verdwijnen er ECG veranderingen. Daardoor is het mogelijk een inschatting te geven van de duur van de ischemie, wat weer belangrijk is voor de behandeling.
 +
 +
'''Verschijnselen van myocardischemie:'''
 +
* beklemmende pijn midden op de borst (angina pectoris), achter het borstbeen, vaak uitstralend naar de onderkaak of linkerarm
 +
*doodsangst
 +
*misselijkheid
 +
*shock (zichtbaar als bleekheid, lage bloeddruk, snelle zwakke pols)
 +
*ritmestoornissen (met name toename van ventrikelectopie, ventrikeltachycardie, AV blok)
 +
 +
===Risico-inschatting van ischemie===
 +
De vernauwing in het kransslagvat die leidt tot een hartinfarct, ontstaat meestal geleidelijk in de loop van jaren.  Een verhoogd risico op een hartinfarct is goed in te schatten met het [http://www.escardio.org/initiatives/prevention/prevention-tools/SCORE-Risk-Charts.htm SCORE systeem] dat door de Europese cardiologen vereniging (ESC) is ontwikkeld. Zoals ook uit de figuur blijkt zijn de belangrijkste risicofactoren voor het krijgen van een hartinfarct:
 +
*Mannelijk geslacht
 +
*Roken
 +
*Hypertensie
 +
*Suikerziekte
 +
*Verhoogd cholesterol
 +
 +
Een inspanningstest of fietstest kan ook helpen bij het beoordelen of er sprake is van ischemie bij inspanning.<cite>accexercise</cite> Hierbij wordt een continue ECG registratie gedaan terwijl de patiënt fietst. Gekeken wordt of deze klachten krijgt, hoe de bloeddruk verloopt, hoe de hartfrequentie verloopt en of het ST segment verandert tijdens inspanning of in de herstelfase.
 +
 +
Een fietstest is positief bij de volgende criteria:
 +
* Horizontale of aflopende (downsloping) ST-depressie van = 1mm, 60 of 80ms na het J-punt
 +
* ST elevatie van = 1.0 mm
 +
{{clr}}
 +
 +
==De diagnose hartinfarct==
 +
De diagnose acuut hartinfarct wordt niet alleen gesteld op basis van het ECG. Er is sprake van een hartinfarct als:<cite>Alpert</cite>
 +
 +
* Hartenzymen ([[w:Creatine_kinase|CKMB]] of [[w:Troponin|Troponine T]]) in verhoogde mate worden aangetroffen in het bloed én
 +
* één van de volgende criteria aanwezig zijn:
 +
** De patiënt klachten heeft van een infarct
 +
** Het ECG toont ST elevatie of depressie
 +
** Er ontstaan [[pathologische Q golven]] op het ECG
 +
** Er heeft een coronaire interventie plaatsgevonden (bijvoorbeeld een stent plaatsing)
 +
 +
Het vinden van verhoogde hartenzymen bij laboratoriumonderzoek is dus belangrijker dan ECG afwijkingen. De hartenzymen zijn echter pas 5-7 uur na het begin van een hartinfarct in verhoogde mate in het bloed aan te tonen. Met name in de eerste uren van een hartinfarct is het ECG dus wel belangrijk.
 +
 +
==Het ECG verloop tijdens aanhoudende ischemie==
 +
[[Image:AMI_evolutie.png|thumb| De ontwikkeling van een infarct op het ECG. ST elevatie, Q vorming, T top inversie, normalisatie met blijvende Q]]
 +
[[Image:PathoQ.png|thumb| Een [[pathologische Q golven|pathologische Q golf]]]]
 +
Met name de hartspiercellen in de ''subendocardiale'' lagen hebben het eerste last van de verminderde doorbloeding. Subendocardiale ischemie uit zich in ST depressie en is meestal reversibel. Bij een myocardinfarct ontstaat ''transmurale ischemie''.
 +
 +
In de minuten, uren en dagen na het begin van een myocardinfarct, zijn er verschillende veranderingen te zien op het ECG. Eerst ontstaan '''spitse T toppen''' (ook wel ''hyperacute'' T toppen genoemd), dan '''ST elevatie''', dan n'''egatieve T toppen''' en als laatste '''[[pathologische Q golven]]'''.
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
|+'''Evolutie van het ECG tijdens een myocardinfarct'''
 +
|-
 +
!
 +
!zie figuur
 +
!verandering
 +
|-
 +
!minuten
 +
| niet in figuur
 +
b
 +
| hyperacute T toppen (hoge spitse T toppen)
 +
ST-elevatie
 +
|-
 +
!uren
 +
| c
 +
d
 +
| ST-elevatie, met terminaal negatieve T top
 +
negatieve T toppen (deze kunnen maanden aanhouden)
 +
|-
 +
!dagen
 +
| e
 +
| [[pathologische Q golven]]
 +
|-
 +
|}
 +
 +
{{clr}}
 +
 +
==De locatie van het hartinfarct==
 +
[[Image:coronary_anatomy.png|thumb| Een overzicht van de klransslagvaten. LM = ''Left Main'' = hoofdstam; LAD = 'Left Anterior Descending' artery = linker anterieure descenderende kransslagader; RCX = ramus circomflexus; RCA = 'Right Coronary Artery' = rechter coronair-arterie.]]
 +
[[Image:lead_overview.png|thumb|De verschillende afleidingen van het hart. De afleiding met ST elevatie 'wijst' het infarct aan. Een onderwand-infarct geeft ST elevatie in II, III en AVF. Een lateraal infarct geeft ST elevatie in I en AVL. Een voorwandinfarct geeft ST-elevatie in de voorwandsafleidingen.]]
 +
[[Image:stroomgebieden.png|thumb| De Left Anterior Descending (LAD) coronair is het belangrijkste kransslagvat. Op deze mercatorprojectie van het hart wordt het gehele donkerblauwe gebied wordt door de LAD van bloed voorzien.]]
 +
De hartspier kan zelf nauwelijks zuurstof opnemen uit het bloed dat het rondpompt. Alleen de binnenste lagen (endocard) profiteren van dit zuurstofrijke bloed. De buitenste lagen van de hartspier (epicard) zijn afhankelijk van kransslagvaten voor de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen. Met behulp van het ECG is te zien welk kransslagvat is afgesloten. Dit is van belang omdat de gevolgen van bijvoorbeeld een voorwandinfarct en een onderwandinfarct verschillen: de '''voorwand''' levert de belangrijkste bijdrage aan de pompfunctie en uitval zal dus lijden tot een bloeddrukdaling en hartslagversnelling en op de lange termijn tot hartfalen. Een '''onderwandinfarct''' gaat vaak gepaard met een polsvertraging doordat de sinusknooparterie te weinig doorbloed wordt, op de lange termijn is het effect op de conditie minder  groot omdat de bijdrage van de onderwand aan de pompfunctie minder is.
 +
 +
Het hart wordt door de rechter en linker coronair vaten voorzien van zuurstof en nutrienten. Het linker coronairvat (de '''hoofdstam''' of LM, left main) splits zich in de '''left anterior descending''' artery (LAD) en de '''ramus circumflexus''' (RCX). De '''rechter coronair arterie''' (RCA) voedt de ramus descendens posterior (RDP). Bij 20% van de bevolking wordt de ramus descendens posterior door de arteria circumflexa wordt gevoed. Dit noemt men een links dominant hart.
 +
 +
Hieronder volgt een opsomming van de verschillende infarctvarianten. Veel voorkomend zijn het '''voorwandinfarct''' (LAD), het '''onderwandinfarct''' (meestal RCA) en het '''infero-postero-lateraalinfarct''' (vaak RCX).
 +
 +
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
|+'''Hulp bij het lokaliseren van een myocardinfarct'''
 +
|-
 +
!lokalisatie
 +
!ST elevatie
 +
!Reciproke ST depressie
 +
!kransslagvat
 +
|-
 +
| [[#Voorwand|voorwand]] (anterior)
 +
| V1-V6
 +
| geen
 +
| LAD
 +
|-
 +
| [[#Septaal|septaal]]
 +
| V1-V4, verdwijnen septum Q in V5,V6
 +
| geen
 +
| LAD
 +
|-
 +
| [[#Lateraal|lateraal]]
 +
| I, aVL, V5, V6
 +
| II,III, aVF
 +
| RCX óf MO
 +
|-
 +
| [[#Onderwand = inferior|onderwand]] (inferior)
 +
| II, III, aVF
 +
| I, aVL
 +
| RCA (80%) óf RCX (20%)
 +
|-
 +
| [[#Achterwand = posterior|achterwand]] (posterior)
 +
| V7, V8, V9
 +
| hoge R in V1-V3 met ST depressie V1-V3 > 2mm (gespiegeld)
 +
| RCX
 +
|-
 +
| rechter ventrikel
 +
| V1, V4R
 +
| I, aVL
 +
| RCA
 +
|-
 +
|}
 +
{{clr}}
 +
 +
De locatie van de afsluiting kan goed in beeld worden gebracht door middel van een hartcatheterisatie. Op het verslag daarvan wordt de plaats van de aflsuiting vaak aangeduid met een cijfer (bijvoorbeeld LAD(7)) volgense de indeling van de American Heart Association.<cite>AHACAG</cite>
 +
 +
===Voorwand = anterior===
 +
ECG-kenmerken:<cite>Wung</cite>
 +
ST-elevatie in afleidingen V1-V6, I en aVL. Maximale elevatie in V3, maximale depressie in III
 +
later: pathologische Q in de precordiale afleidingen V2 t/m V4-V5
 +
[[Image:AMI_anterior.png|thumb| Een voorbeeld van een acuut voorwandinfarct. ST elevatie in I, AVL en V2-V5. Reciproke depressies in de onderwandsafleidingen (II,III,AVF)]]
 +
[[Image:heart_with_AL_infarct.png|thumb|Anterolateraal infarct door occlusie van de LAD.]]
 +
[[Image:ECG_VWI_2wk.jpg|thumb| Een 2 weken oud voorwandinfarct met beginnende Q's in V2-V4 en persisterende ST elevatie, mogelijk als teken van aneurysma-vorming]]
 +
Omvat het voorste (anterior) deel van het hart en een deel van het kamerseptum. Wordt door de LAD van bloed voorzien.
 +
{{clr}}
 +
 +
===Septaal===
 +
QS in V1 en V2. Later verdwijnt de septum-Q in V5 en V6
 +
Omvat het kamerseptum. Deze wordt door de septale takken van de LAD van bloed voorzien.
 +
 +
===Lateraal===
 +
ST elevatie in I, aVL, V5 en V6
 +
Omvat de laterale zijde van de linkerkamer (linker zijkant van het hart). Deze wordt door de RCX of de MO van bloed voorzien. De MO, de marginalis obtusis is een zijtak die tussen de LAD en de RCX loopt. Bij een lateraal infarct bevindt de maximale ST elevatie zich in V7 en de maximale depressie zich in V2. <cite>Wung</cite>
 +
 +
===Antero-lateraal===
 +
 +
[[Image:AMI_Anterolateral.png|thumb]]
 +
 +
ST-elevatie in de precordiale afleidingen V2-V6
 +
 +
Later negatieve T golven en Q's in I, aVL, V5 en V6.
 +
{{clr}}
 +
 +
===Onderwand = inferior===
 +
ST elevatie in II, III en aVF
 +
Dit deel (inferior) rust op het diafragma en wordt bij 80% van de patienten door rechter coronair-arterie (RCA) van bloed voorzien, bij de overige 20% komt het bloed uit de circumflex (RCX).
 +
[[Image:AMI_inferior.jpg|thumb| Een voorbeeld van een onderwandinfarct.]]
 +
Een RCA afsluiting kan zich onderscheiden van een RCX afsluiting op het ECG: bij een RCA afsluiting is er vaak depressie in I en aVL en is de ST elevatie in III groter dan in II.
 +
{{clr}}
 +
 +
===Achterwand = posterior===
 +
Hoge R-toppen met ST-depressie in V1-V3.
 +
[[Image:Heart_with_P_infarct.png|thumb|Posteriorinfarct door afsluiting van de RCA]]
 +
De achterwand (posterior) wordt meestal door de RCA van bloed voorzien. Omdat er normaal gesproken geen ECG-afleidingen naar de achterwand kijken, zijn er normaal ook geen afleidingen waar de ST elevatie te zien is die hier bij hoort. De ST depressies in V1-V3 zijn dus eigenlijk gespiegelde ST elevaties en de hoge R-toppen weerspiegelen de Q-golven van het infarct. Om toch zeker te zijn dat het om een posterior-infarct gaat wordt er wel eens doorgepoold met V7, V8 en V9. Deze afleidingen worden dan horizontaal vanaf V6 doorgepoold naar de rug en tonen vaak wel de ST elevatie bij een posterior-infarct.
 +
{{clr}}
 +
 +
===Rechter ventrikel===
 +
ST-elevatie >1 mm in afleiding V4 rechts
 +
ST elevatie in V1
 +
 +
Wordt gezien bij een proximale afsluiting van RCA.
 +
 +
'''V4 rechts''' bevindt zich op dezelfde plek als V4, maar dan rechts uitgepoold, dus onder de rechter tepel in plaats van de linker. Dit verhoogt de gevoeligheid voor het detecteren van rechter ventrikel infarcten.
 +
 +
===Atriaal / boezem infarct===
 +
In ongeveer 10% van de infarctpatiënten zijn er aanwijzingen voor een atriaal infarct. Een atriaal infarct kan zich uiten in atriale ritmestoornissen: boezemfibrilleren / boezemritme. Omdat de atria hemodynamisch van ondergeschikt belangrijk zijn, zijn de consequenties van een atriaal infarct meestal beperkt (en daardoor wordt het ook meestal over het hoofd gezien).
 +
 +
Op het ECG uit een atriaal infarct zich dus door een ritmeverandering en / of verandering van het P-Ta segment (soms PTA (''P'' - ''a''triale ''T'') segment genoemd of PR of PQ of PTp (''P'' - ''T'' top van ''P'' golf) segment)<cite>Abildskov</cite>. Dit is het stukje tussen de p-top en de q (NB in angelsaksische literatuur wordt dus PR segment gezegd, maar dit reikt tot aan de Q en niet tot aan de R). Zoals het ST segment een infarct aangeeft in de ventrikel, geeft het P-Ta segment een infarct aan van de boezems.
 +
 +
Diagnostische criteria voor een atriaal infarct <cite>Liu</cite>:
 +
* P-Ta elevatie >0.5mm in V5 en V6 met reciproke depressie in V1 en V2
 +
* P-Ta elevatie >0.5mm in I en depressie in II en III
 +
* >1.5mm P-Ta depressie in precordiale afleidingen
 +
* >1.2mm P-Ta depressie in I,II of III in combinatie met atriale aritmiën
 +
 +
Er zijn meerdere diagnostische criteria in omloop en dit is een voorbeeld. Een belangrijke differentiaal diagnose van PTa segment elevatie of depressie is pericarditis.
 +
 +
==Infarct diagnostiek bij LBTB==
 +
Bij een LBTB is de infarctdiagnostiek heel moeilijk, omdat de ST segmenten altijd afwijkend zijn bij een LBTB. Een nieuw ontstaan linker bundeltakblok is een sterk argument dat het er sprake is van een myocardinfarct, maar vaak is er geen oud ECG voorhanden. De criteria (van Sgarbossa <cite>LBTB</cite>) die wel gebruikt kunnen worden bij een LBTB ECG zijn:
 +
*ST elevatie > 1mm in afleidingen met een positief QRS complex (concordante ST deviatie) (score 5)
 +
*ST depressie > 1 mm in V1-V3 (discordante ST deviatie) (score 3)
 +
*ST elevatie > 5 mm in afleidingen met een negatief QRS complex (discordante ST deviatie) (score 2)
 +
 +
Bij een score-som van 3 hebben deze criteria een specificiteit van 90%.
 +
{{clr}}
 +
 +
==Referenties==
 +
<biblio>
 +
#Wung pmid=16777513
 +
#Liu pmid=13762787
 +
#Abildskov pmid=13649561
 +
#Alpert pmid=10987628
 +
#accexercise pmid=12356646
 +
#Menown pmid=10653675
 +
#LBTB pmid=11265742
 +
#AHACAG pmid=1116248
 +
</biblio>

Navigation menu