Changes

Jump to navigation Jump to search
108 bytes removed ,  23:48, 17 September 2006
Line 7: Line 7:  
{{clr}}
 
{{clr}}
   −
=Hoe begin ik met het lezen van een ECG?=
+
=How do I begin reading an ECG?=
[[Image:Normaal ecg.jpg|thumb| Een voorbeeld van een normaal ECG. ''Klik op de Image voor een vergroting'']]
+
[[Image:Normaal ecg.jpg|thumb| An example of a normal ECG. ''Click on the Image for an enlargement'']]
   −
Klik op het ECG om een vergroting te zien.
+
Click on the ECG to see an enlargement.
Waar moet je allemaal op letten bij het bekijken van een ECG?
+
Where do we look at watching an ECG?
* linksboven staan de patientengegevens, naam, geslacht, geboortedatum
+
* top left are the patient's information, name, sex and date of birth
* rechts daarvan staan onder elkaar de [[hartfrequentie]], de [[Geleidingstijden (PQ,QRS,QT)|geleidingstijden]] (PQ,QRS,QT/QTc), en de [[hartas]] (P top as, QRS as en T top as)
+
* at the right of that are below each other the [[heart frequency]], the [[Conduction time intervals (PQ,QRS,QT)|conduction time intervals]] (PQ,QRS,QT/QTc), and the [[cardiac axis]] (P-top axis, QRS axis and T-top axis)
* weer verder naar rechts staat de interpretatie van het ECG (dit staat er bij een 'vers' ECG vaak niet op, maar later wordt de interpretatie van de cardioloog of computer erbij gezet)
+
* farther to the right is the interpretation of the ECG written (this often misses in a 'fresh' ECG, but later the interpretation of the cardiologist or cumputer will be added)
* linksonder staat de 'snelheid van het papier' (25 mm/s op de horizontale as), de gevoeligheid (10mm/mV) en de frequentie van het filter (40Hz, filtert storingen van bijvoorbeeld TL verlichting weg)
+
* down left is the 'paper speed' (25mm/s on the horizontal ax), the sensitivity (10mm/mV) and the filter's frequency (40Hz, filters noise from eg. lights)
* als laatste staat er nog een ijk op het ECG, aan het begin van iedere afleiding staat een verticaal blokje uitgeschreven dat aangeeft hoe groot de uitslag van 1mV is. De hoogte en diepte van de uitslagen zijn dus een maat voor het voltage. Als dit dus niet de ingestelde 10mm uitslag geeft, is er iets mis met het apparaat.
+
* finally there is a calibration on the ECG, on the beginning of every lead is a vertical block that shows how high 1mV is. So the height and depth of these signal are a measurement for the voltage. If this is not the set 10mm, there is something wrong with the machine.
* Verder staan de ECG afleidingen zelf er natuurlijk op, wat dat zijn komt hieronder aan bod.
+
* further we have the ECG leads themselves of course, what these are will be discussed below.
   −
Overigens verschilt de lay-out van apparaat tot apparaat, maar meestal zijn bovenstaande gegevens wel ergens te vinden.
+
The lay-out of the paper is for every machine diffrent, but all of the information above can be found somewhere mostly.
 
{{clr}}
 
{{clr}}
  

Navigation menu