QRS Morphology

From ECGpedia
Revision as of 14:08, 6 May 2007 by Vdbilt (talk | contribs) (New page: {{ActiveDiscuss}} De belangrijkste vragen die beantwoord moeten worden bij het kijken naar de QRS morfologie zijn: *Zijn er pathologische Q golven als teken van...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Accuracy dispute This article or section is currently being developed or reviewed.
Some statements may be disputed, incorrect or biased.

De belangrijkste vragen die beantwoord moeten worden bij het kijken naar de QRS morfologie zijn:

  • Zijn er pathologische Q golven als teken van een doorgemaakt myocardinfarct?
  • Is er linker of rechter ventrikelhypertrofie?
  • Is er sprake van microvoltages?
  • Is er een geleidingsprobleem (het QRS is dan > 0,12s)?
  • De QRS-complexen van de precordiale afleidingen (V1-V6) moeten toenemen van V1-V5. V5 heeft de maximale uitslag en V6 heeft weer een kleinere amplitude. Dit noemt men R-progressie. Een R in bijvoorbeeld V2 die hoger is dan V3, is afwijkend. Er zou dan sprake kunnen zijn van een oud achterwandinfarct.

Als dat er allemaal niet is, ben je klaar en kan je naar de volgende stap, de ST morfologie.