Pathologic Q Waves

From ECGpedia
Revision as of 16:37, 24 July 2007 by Drj (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Criteria for a previous myocardial infarction

A pathological is Een pathologische golf (x) is dieper dan 1/3 van de hoogte van het QRS complex (x+y) en breder (d) dan 0,04 sec.
Een pathologische Q golf

A previous myocardial infarction can be recognised by a pathologic Q wave. A pathologic Q wave is deeper than 1/3 the amplitude of the QRS complex and has a width of more than 0.04 sec. [1]

Note: Absence of pathologic Q waves does not exclude a myocardial infarction!

A pathologic Q wave

Een pathologische Q golf ontstaat doordat er op de desbetreffende plaats van de ECG afleiding geen electrisch signaal is, doordat het hartweefsel op die plaats is vervangen door littekenweefsel. Hierdoor komt er geen electrisch signaal naar de desbetreffende ECG-plakker toe, maar gaat alle electrische activiteit ervan af.

De preciese criteria voor een pathologische Q zijn uitgebreid. Soms is het belangrijk om hier goed naar te kijken, omdat het voor een patient veel kan uitmaken of hij een hartinfarct heeft doorgemaakt of dat er niets aan de hand is.

Voor de diagnose 'doorgemaakt myocardinfarct' moet aan 1 van de volgende criteria voldaan zijn:

Q >0,04 sec of Q >0,03 sec. mits Q >1/3 R in I II aVF V2V3V4V5of V6; 
Q >0,04 sec in aVL mits R aldaar >3 mm; 
Q >0,05 sec in III + Q >1 mm in aVF; 
QS in V2V3V4V5 of V6mits een R aanwezig is in de afleiding rechts van de QS; 
QS in V1 t/m V3; 
QS in V1 en V2 mits geen LVH; 
QS in II; 
R-afname tot 2 mm of minder tussen V1-V2 of V2-V3 of V3-V4 

NB Een Q-golf in afleiding III komt vrij vaak voor. Als er geen Q in II of AVF is te zien, hoeft het geen teken van een hartinfarct te zijn, maar is het meestal het gevolg van een horizontale hartas.. De Minnesota Code Classification System for Electrocardiographic Findings bevat een uitgebreide lijst van definities voor een pathologische Q.

Referenties

  1. Alpert JS, Thygesen K, Antman E, and Bassand JP. Myocardial infarction redefined--a consensus document of The Joint European Society of Cardiology/American College of Cardiology Committee for the redefinition of myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2000 Sep;36(3):959-69. DOI:10.1016/s0735-1097(00)00804-4 | PubMed ID:10987628 | HubMed [Alpert]