P Wave Morphology

From ECGpedia
Revision as of 14:07, 6 May 2007 by Vdbilt (talk | contribs) (New page: {{ActiveDiscuss}} Aan de P top is te zien of er sprake is van rechter of linker atriumbelasting. De morfologie van de P-top wordt vastgesteld in afleiding II en V1, wanneer tenminste sp...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Accuracy dispute This article or section is currently being developed or reviewed.
Some statements may be disputed, incorrect or biased.

Aan de P top is te zien of er sprake is van rechter of linker atriumbelasting.

De morfologie van de P-top wordt vastgesteld in afleiding II en V1, wanneer tenminste sprake is van sinusritme.

De normale P-top

thumb|Normaal sinusritme met een positieve P-top in I,II en AVF én een bifasische p-top in V1. Kenmerken van een normale p top:[1]

  • De maximale hoogte van de p top is 2,5 mm in II en / of III
  • De p top is positief in II en AVF, en bifasisch in V1
  • De breedte van de p top is normaal korter dan 0.12 seconde

Bij elevatie of depressie van het PTa segment (het stuk tussen de p-top en het begin van het QRS complex) kan er sprake zijn van een atriaal infarct of pericarditis.

Als de p-top te groot is, is er sprake van linker of rechter atriumdilatatie

Linkeratriumbelasting

Criteria voor LA-hypertrofie/-overbelasting:

P met breed (>0,04 sec) en diep negatief (>1 mm) terminaal deel in V1, en/of P >0,12 sec in I en/of II

thumb| Linker atrium dilatatie thumb| Linker atrium dilatatie met bijbehorende ECG afwijkingen. thumb| Linker atrium-dilatatie in V1. Linkeratriumbelasting ontstaat met name bij een mitralisinsufficientie. Bij linker-boezemhypertrofie toont de ECG (V1) een diep en breed (toename van de activatieduur) tweede deel van de bifasisce P-top. Dit deel is meestal negatief (vector is posterior georienteerd).Rechterariumbelasting

Criteria voor RA-hypertrofie/-overbelasting:

P >2,5 mm in II en/of III en/of aVF, en/of P >1,5 mm in V1(eerste positieve deel--> vector is anterior georienteerd)).

thumb| Rechter atrium dilatatie thumb| Rechter atrium dilatatie Rechteratriumbelasting kan een aanwijzing zijn voor een hoge druk in de ateria pulmonalis, bijvoorbeeld bij een longembolie. Op het ECG (V1) is een groot eerste deel van de bifasiche P-top een teken voor rechter-boezemhypertrofie. De breedte van de P-top blijft normaal. De toename in de activatieduur van de rechteratria valt samen met die van de linkeratria en zal dus niet detecteerbaar zijn.

Biatriale belasting

Bifasische P in V1 > 0.04 sec, positief initieël deel >1.5mm en een negatief terminaal deel > 1mm

Biatriale belasting vertoont op het ECG tekenen van zowel rechter- als linkeratriumhypertrofie. V1 laat een groot eerste deel van de bifasische P-top en een diep breed tweede deel van de bifaische P-top zien.


Referenties

  1. Spodick DH, Raju P, Bishop RL, and Rifkin RD. Operational definition of normal sinus heart rate. Am J Cardiol. 1992 May 1;69(14):1245-6. DOI:10.1016/0002-9149(92)90947-w | PubMed ID:1575201 | HubMed [Spodick]