Electrolyte Disorders

From ECGpedia
Revision as of 05:43, 30 July 2007 by Drj (talk | contribs) (New page: {{ActiveDiscuss}} ===Hypercalciëmie=== Hypercalciëmie bevordert een snelle repolarisatie. Dit leidt tot: *milde hypercaliëmie: hoge spitse tentvormige T-toppen met een smalle basis ...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Accuracy dispute This article or section is currently being developed or reviewed.
Some statements may be disputed, incorrect or biased.

Hypercalciëmie

Hypercalciëmie bevordert een snelle repolarisatie. Dit leidt tot:

 • milde hypercaliëmie: hoge spitse tentvormige T-toppen met een smalle basis
 • ernstige hypercaliëmie: extreem verbreed QRS, lage R, afwezige P-top en hoge spitse T-top
 • symptomen: irritatie, slaperigheid, spiezwakte, perifere neuropathies, anorexie, constipatie

cave: hypercalciëmie induceert digitalis toxiciteit

Hypocalciëmie

In tegenstelling tot hyper-calciëmie leidt hypo-calciëmie tot:

 • lichte afname van de QRS-duur
 • PR-duur kan afgenomen zijn
 • verlaging en omkering T-top
 • verlenging QT-interval
 • uitgesproken U-golf
 • verlengd ST-segment en ST-depressie

Symptomen: spierkrampen, convulsies, gevoelloosheid en tintelingen. Symptomen van Chvostek en Trousseau kunnen opgewekt worden.

cave: afname calcium leidt tot toename natrium entry in de cellen met als gevolg herhaaldelijk vuren van de zenuwen; Dit kan leiden tot cardiale aritmieën.

Hyperkaliëmie

thumb| Een ECG bj extreme hyperkaliemie. Geen p-toppen, verbreed QRS, hoge T toppen. thumb| Zelfde patient, het kaliumgehalte is inmidels iets gecorrigeerd. Nog steeds geen p-toppen, verbreed QRS, hoge T toppen.

 • Een verhoogd kalium gehalte leidt tot een spitsere en hogere T-top.
 • Daarnaast wordt de P-top vlakker en is zelf bij extreme hyperkaliëmie niet meer zichtbaar.
 • Ten slotte leidt een verhoogd serumkaliumgehalte tot een langere depolarisatie van de kamers m.a.g. een bredere QRS-complex.

(bij concenraties >7.5mmol/l kan er aamleiding zijn tot zowel boezem- en kamerstilstand als kamerfibrilleren.

Hypokaliëmie

 • Bij daling van het serumkaliumgehalte treedt er depressie op van het ST-segment en wordt de T-top vlakker.
 • Deze leidt in extreme gevalen zelfs tot een T-top inversie.
 • Tevens onstaat er a.g.v. de hypokaliëmie een U-golf, welke steeds duidelijker wordt naar mate het gehalte aan kalium daalt.