Authorship

From ECGpedia
Revision as of 15:44, 20 September 2007 by 145.117.11.86 (talk)
Jump to navigation Jump to search

We use the following definitions for titles involved in page maintenance:

Auteur
De hoofdauteur van de pagina. De persoon die het typewerk heeft gedaan en substantieel heeft bijgedragen aan de pagina.
Co-auteur(s)
Gebruikers die belangrijke verbeteringen hebben aangepast aan de pagina. De moderator en auteur beslissen samen wie co-auteurs zijn van het stuk.
Moderator
Een arts die bericht krijgt van elke aanpassing aan de pagina en die verantwoordelijk is voor het al of niet goedkeuren daarvan. Om de internetsite dynamisch te houden, worden aanpassingen direct getoond. Dit draagt het risico met zich mee dat verslechteringen van de site ook direct getoond worden. Afhankelijk van eventueel misbruik kan de huidige methode geblokkeerd worden. Tot nu toe is dat niet nodig geweest. In technische termen heeft de moderator het gebruikersniveau van 'bureaucrat'.
Supervisor
Een expert op het onderwerp van de desbetreffende pagina, die de pagina gecontroleerd heeft op juistheid.