Difference between revisions of "Authorship"

From ECGpedia
Jump to navigation Jump to search
m (Authorship on cardionetwork.org moved to Authorship: more concise)
Line 1: Line 1:
 
We use the following definitions for titles involved in page maintenance:
 
We use the following definitions for titles involved in page maintenance:
;Author: The main author of the page. The person who did the actual typing and contributed substantially.  
+
;Auteur: De hoofdauteur van de pagina. De persoon die het typewerk heeft gedaan en substantieel heeft bijgedragen aan de pagina.
;Advisor: An experienced cardiologist who has initially read the page and agreed with the content. Authors can ask advisors for scientifical advise.
+
;Co-auteur(s): Gebruikers die belangrijke verbeteringen hebben aangepast aan de pagina. De moderator en auteur beslissen samen wie co-auteurs zijn van het stuk.
;Moderator: The person who receives a transcript of all adjustments made to the page. This will preferably be the author or one of the authors. The moderator decides whether to accept, alter or decline the adjustments. In order to keep the website dynamic, adjustments are implemented immediately and can be made without the moderators approval. As this websites concept develops more and more, we will decide whether this carries a great risk of the introduction of erroneous content or not. Thusfar, this potential issue has not been a problem. In technical terms, the moderator has the user level of 'bureaucrat'.
+
;Moderator: Een arts die bericht krijgt van elke aanpassing aan de pagina en die verantwoordelijk is voor het al of niet goedkeuren daarvan. Om de internetsite dynamisch te houden, worden aanpassingen direct getoond. Dit draagt het risico met zich mee dat verslechteringen van de site ook direct getoond worden. Afhankelijk van eventueel misbruik kan de huidige methode geblokkeerd worden. Tot nu toe is dat niet nodig geweest. In technische termen heeft de moderator het gebruikersniveau van 'bureaucrat'.
;Editor: Users who have made substantial improvements to the page. The moderator in conjuction with the author(s) decide whether the user will be granted 'editor' status.
+
;Supervisor: Een expert op het onderwerp van de desbetreffende pagina, die de pagina gecontroleerd heeft op juistheid.

Revision as of 15:44, 20 September 2007

We use the following definitions for titles involved in page maintenance:

Auteur
De hoofdauteur van de pagina. De persoon die het typewerk heeft gedaan en substantieel heeft bijgedragen aan de pagina.
Co-auteur(s)
Gebruikers die belangrijke verbeteringen hebben aangepast aan de pagina. De moderator en auteur beslissen samen wie co-auteurs zijn van het stuk.
Moderator
Een arts die bericht krijgt van elke aanpassing aan de pagina en die verantwoordelijk is voor het al of niet goedkeuren daarvan. Om de internetsite dynamisch te houden, worden aanpassingen direct getoond. Dit draagt het risico met zich mee dat verslechteringen van de site ook direct getoond worden. Afhankelijk van eventueel misbruik kan de huidige methode geblokkeerd worden. Tot nu toe is dat niet nodig geweest. In technische termen heeft de moderator het gebruikersniveau van 'bureaucrat'.
Supervisor
Een expert op het onderwerp van de desbetreffende pagina, die de pagina gecontroleerd heeft op juistheid.