Difference between revisions of "Action potential"

From ECGpedia
Jump to navigation Jump to search
(New page: == Een Actiepotentiaal == Een individuele hartcel spant zich aan wanneer er calcium-ionen naar binnen stromen. Maar deze calcium-ionen moeten ook weer naar buiten, anders zou de cel aanges...)
 
m (Een Actiepotentiaal)
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
== Een Actiepotentiaal ==
+
An individual cardiomyocyte contracts when calcium ions enter the cell. These calcium ions must also be transported out of the cell to prevent calcium overload. Each heartbeat ions enter and exit the cell through ion channels in the cell membrane.  
Een individuele hartcel spant zich aan wanneer er calcium-ionen naar binnen stromen. Maar deze calcium-ionen moeten ook weer naar buiten, anders zou de cel aangespannen blijven. Iedere hartslag opnieuw worden er ionen naar binnen gelaten en weer naar buiten gepompt door ion-kanalen op de hartspiercel.
 
  
Dit proces wordt in gang gezet door een doorgegeven electrisch signaal van de naburige cellen. Als reactie hierop, depolariseert de hartcel. Hierbij maakt hij ook zelf een electrisch signaal, de actiepotentiaal.
+
This process is put in motion by an electrical signal transmitted from the neighboring cells. In response, the cardiomyocyte depolarizes. In doing so it also makes it's own electrical signal, the action potential.
  
Deze actiepotentiaal bestaat uit een aantal fasen;
+
This action potential entails a number of phases;
*'''Fase 4''', ook wel de rustfase. Het membraanpotentiaal; -90mV
+
*'''Phase 4''', also known as the resting phase. The membrane potential is at -90mV
*'''Fase 0''', Snelle natrium kanalen worden geopend en natrium stroomt de cel in (depolarisatie). Dit zorgt voor de snelle upstroke.
+
*'''Phase 0''' fast sodium channels open and sodium flows into the cell (depolarises). This results in the rapid upstroke.
*'''Fase 1''', Kalium stroomt de cel uit (efflux) wat ervoor zorgt dat het membraanpotentiaal zichzelf herstelt naar 0mV
+
*'''Phase 1''', potassium flows from the cell (efflux) which increases the membrane potential restores to 0mV
*'''Fase 2''', ook wel de plateaufase Deze fase wordt gekenmerkt door kalium efflux en calicium influx (de cel in).
+
*'''Phase 2''', also known as the plateau phase. This phase is characterized by potassium efflux and calcium influx.
*'''Fase 3''', De kalium efflux overschrijdt de calcium influx. De membraanpotentiaal herstelt zich weer tot 90mV (repolarisatie).
+
*'''Phase 3''', the potassium efflux exceeds the calcium influx. The membrane potential decreases to 90mV (repolarization).
  
[[Afbeelding:actionpotential.png|thumb|De actiepotentiaal van een cardiomyocyt kent verschillende fasen en bijbehordende ionstromen.]]
+
[[Image:actionpotential.png | thumb | The action potential of a cardiomyocyte has several phases and ion currents.]]
  
Doordat aan elkaar grenzende hartspiercellen depolariseren, ontstaat er een soort domino-effect in de vorm van een depolarisatiegolf. Deze depolarisatiegolf wordt geregistreerd op het ECG.
+
As adjacent cardiomyocytes depolarize, a domino effect is set in motion: the depolarization wave. This depolarization wave is registered on the ECG.

Latest revision as of 21:31, 7 September 2008

An individual cardiomyocyte contracts when calcium ions enter the cell. These calcium ions must also be transported out of the cell to prevent calcium overload. Each heartbeat ions enter and exit the cell through ion channels in the cell membrane.

This process is put in motion by an electrical signal transmitted from the neighboring cells. In response, the cardiomyocyte depolarizes. In doing so it also makes it's own electrical signal, the action potential.

This action potential entails a number of phases;

  • Phase 4, also known as the resting phase. The membrane potential is at -90mV
  • Phase 0 fast sodium channels open and sodium flows into the cell (depolarises). This results in the rapid upstroke.
  • Phase 1, potassium flows from the cell (efflux) which increases the membrane potential restores to 0mV
  • Phase 2, also known as the plateau phase. This phase is characterized by potassium efflux and calcium influx.
  • Phase 3, the potassium efflux exceeds the calcium influx. The membrane potential decreases to 90mV (repolarization).
The action potential of a cardiomyocyte has several phases and ion currents.

As adjacent cardiomyocytes depolarize, a domino effect is set in motion: the depolarization wave. This depolarization wave is registered on the ECG.